Chuyển dữ liệu từ Thần Long ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Chiến Thần (Tài khoản : - Nhân vật : )BQT quyết định sát nhập Thần Long sang Chiến Thần. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Chiến Thần tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Thần Long sang Chiến Thần.

Thời gian chuyển Server : 10/05/2021 - 12/05/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Chiến Thần : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Chiến Thần

Hướng Dẫn : Các bạn đăng ký tài khoản + tạo nv ở máy chủ Chiến Thần. Sau đó vào sv cũ sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển đi để tiến hành chuyển sv. Lưu ý khi chuyển sv sẽ lấy tên nv ở máy chủ mới mà bạn vừa tạo, vì vậy hãy đặt tên nv mà mình yêu thích

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 1 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Chiến Thần trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Chiến Thần không nhất thiết trùng với Thần Long . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Thần Long sẽ được thay thế sang Chiến Thần .