Download Game

Ngày đăng: 08/08/2019


Quý anh hùng vui lòng DOWNLOAD GAME BẢN CHÍNH THỨC tại một trong các Link sau:

 

TẢI BẢN FULL ÂM THANH
STT Dung Lượng Host Server Download
1 600 MB TRỰC TIẾP
2 600 MB GOOGLE

 

TẢI BẢN KHÔNG ÂM THANH
STT Dung Lượng Host Server Download
1 400 MB TRỰC TIẾP
2 400 MB GOOGLE

Trân trọng,

BQT MUOnline.