Phím Tắt Trong MU

Auto RS: /autoreset
END: Kẹp Chuột Phải
F8: Ẩn người chơi
Phím Z: Cài Đặt Auto