Thông báo Alphatest, Open SV Kalima

Ngày đăng: 12/04/2022 | Chuyên Mục: Tin Tức


✴️THÔNG TIN LỊCH TRÌNH RA MẮT MÁY CHỦ KALIMA
Alpha Test : 18/04/2022
OPEN BETA : 20:00 – 20/04/2022
💥 EXP 100x.
💥 Drop 5%.
💥 Master 400 điểm.
💥 Phiên bản hoàn thiện 99,99%.
💥 auto reset trong game.