Thông báo về việc reset tất cả các account về mặc định khi open SV Kalima

Ngày đăng: 19/04/2022 | Chuyên Mục: Tin Tức


Sau quá trình alphatest BQT Admin xin thông báo sẽ xóa hết đồ trên người nhân vật và reset của các bạn về ban đầu

Rs : 20

Point : 5.000

Xin cảm ơn !